Moving on

Early morning yesterday,
I was up before the dawn.
I really have enjoyed my stay,
But I must be moving on.

Ik zet mijn ontdekkingstocht voort in Velsen, de IJmond- regio , de metropoolregio Amsterdam. In een nieuwe regio dus, vanuit een andere rol, maar met dezelfde opgave: de zoektocht naar een zo optimaal functionerende overheid, waarin we ruimte bieden aan initiatieven van burgers en bedrijven en tegelijkertijd rekening houden met het maatschappelijk belang van anderen.

Mijn aandachtsveld is verbreed. Vanuit mijn functie van directeur mag ik me, naast ruimtelijke ontwikkeling, gaan richten op het beheer ervan. Daarnaast, en dat is wel een mooie combi, is ook dienstverlening er aan toegevoegd. Nu dus echt zorgen voor die faciliterende overheid!

Het spannende wordt natuurlijk ook de nieuwe bestuurlijke context. Andere bestuurders, voor mij een andere positie, met tegelijkertijd andere inhoudelijke opgaven. Ik hoop de komende tijd weer veel te kunnen ontdekken!

Advertenties